Rosé (Blackpink) thích thú đội nón lá của fan Việt tặng trong sound-check “Born Pink” ở Las Vegas

Sau thành công của chuỗi concert BORN PINK World Tour chặng châu Á, BLACKPINK bắt đầu hoàn thành chặng cuối của hành trình với các đêm diễn encore tại Bắc Mỹ. Kế …

Rosé (Blackpink) thích thú đội nón lá của fan Việt tặng trong sound-check “Born Pink” ở Las Vegas Read More