Báo Hàn: Khách sạn ”cháy” phòng, hàng không sốt vé vì BlackPink sang Việt Nam

Tour diễn của BlackPink tại Hà Nội ngày 29-30/7 kích cầu nhiều ngành dịch vụ phát triển, trong đó có dịch vụ khách sạn và hàng không. Theo Asean Daily của Hàn Quốc, …

Báo Hàn: Khách sạn ”cháy” phòng, hàng không sốt vé vì BlackPink sang Việt Nam Read More