Hơn 132 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, Trưởng ban Vận động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân Khổng Minh …

Hơn 132 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân Read More