ĐĂNG BÀI LÊN ÁN HÀNH VI LÀM ĐÁM CƯỚI LẤN CHIẾM LÒNG ĐƯỜNG, CHỊ GÁI BỊ CHỬI TUNG NÓC

Đúng là trái ngang cuộc đời, làm đúng thì bị c.hửi, làm sai thì lại được bênh vực. Bước ra xã hội thì cái miệng bô bô lúc nào cũng đòi cho được công bằng trong khi chính bản thân các vị đang đi cổ vũ cho những điều sai trái tiếp diễn ngoài xã hội. Bó tay

Có thể là hình ảnh về 5 người, cây, đường và văn bản cho biết '… Nguyen Thi Hai Yen 2 giờ Không thể hiểu được ý thức dân ở đâu, trách nhiệm tổ trưởng dân phố, phường....mà để ngang nhiên dựng rạp cưới ngay đường Lê Trọng Tấn thành phố Vũng Tàu như vậy!!!! M 275 Wow 236 bình luận 7 lượt chia sẻ Bình luận Chia sẻ Cong Nguyen Zô đọc còm men phát nãn..;('Có thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Lap Nguyen Ai cũng C' ửi bác hết mình thấy thương cho bắc lắm cơ xoa cm bài đi cha 16 phút Thích Phản hồ»i 1 Tuan Tran Cũng là nhất mà sao -hất này nó lạ nhỉ haha cuối tuần cừoi thả ga giảm stress Phản hồ»“i 13 phút Thích Lê Viết Thưởng bớt bớt lại để đức cho con cho cháu. 9 phút Thích Phản hồ»i Nguyễn Đạt có nhốt, tới lúc gđ mik cũng v thì lại ...... nín 8 phút Thích Phản hồi'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Bài viết của Nguyen Stella Nguyễn Rãnh rỗi quá up bài cho thiên hạ chRi mang n' 'C vậy má ngta có 1 ngày vui thì hoan hỉ đi, vậy cũng up lên mxh cho ngta nói. Muốn bị c' hẹp hòi nhỏ mọn mới chịu cơ Phản hồi 1 giờ Thích 1'

“1. Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông, không được gây mất trật tự, an toàn giao thông.

2. Hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong các trường hợp dưới đây:

a) Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 30 ngày; trường hợp thời gian sử dụng tạm thời lớn hơn 30 ngày phải được Bộ Giao thông vận tải (đối với quốc lộ) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với các hệ thống đường địa phương) chấp thuận;

b) Tổ chức đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám tang của hộ gia đình; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ;

c) Tổ chức đám cưới và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới của hộ gia đình; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ;

d) Điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá thời gian tổ chức hoạt động văn hóa đó;

đ) Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình; thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

3. Vị trí hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

a) Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét;

b) Hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.

4. Đối với trường hợp sử dụng hè phố quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này, hộ gia đình phải thông báo với Ủy ban nhân phường, xã sở tại trước khi sử dụng tạm thời một phần hè phố. Đối với các trường hợp quy định tại các Điểm a, d, đ Khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định thủ tục hành chính về cho phép sử dụng tạm thời hè phố.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *