YG thông báo lại, thừa nhận G-Dragon hết hạn hợp đồng

Chỉ mới hôm qua, YG Entertainment vẫn còn khẳng định G-Dragon trực thuộc công ty quản lý này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *