Video: Thanh niên 93 đi câu cá vung cần đúng đường dây điện cao thế

Cần thủ sinh năm 93 đi câu đúng chỗ đường điện cao thế thấp. Khi vung cần mắc phải.
Chia buồn cùng gia đình nạn nhân
Có thể là hình ảnh về bầu trời
Có thể là hình ảnh về 1 người và thủy vực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *