Tesla bị lỗi phần mềm mất kiểm soát tốc độ làm hai người thiệt mạng tại Trung Quốc.

Tesla bị lỗi phần mềm mất kiểm soát tốc độ làm hai người thiệt mạng tại Trung Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *