Ca sĩ Du Thiên bị “báo” lừa gặp mặt solo

Du Thiên cho biết đã đến Số 80 Đình Thôn để giao chiến với 1 chú báo liên tục thách thức anh trên MXH.
Theo DT cho hay: Báo này đã liên tục có những lời lẽ xúc phạm anh trên Facebook, ngoài ra Báo còn liên tục nổ địa chỉ để thách anh lên quyết chiến. DT đã sắp xếp công việc để đóng một mạch từ Hải Dương lên Hà Nội tìm đối, tuy nhiên khi đến nơi chỉ thấy 1 bác già mặc quần đùi áo phông bảo “Chưa thấy mặt thằng này bao giờ”.
Như vậy trận tỉ thí võ công ở Đình Thôn nhiều khả năng sẽ phải khép lại do đối thủ của Du Thiên đã C sủi.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '11:50 54.0 Nguyên Du Thiên Facebook Các bạn không phải là bạn bè trên Facebook Quản tại Du Thiên Đã học tại THPT Tue Tinh XEM TRANG CÁ NHÂN LÚC 19:37 Mày thích chiến đ‘ko ko? Thích 1-1 với tao hay ntn? Cho bố mày cái số Bố hẹn mày đây, các bạn và nhắn tin cho nhau, xem những tin như Trang thái hoat đÃnn và thời điểm ለለር tin nhắn Aa'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '11:50 Thiên Đang hoạt động Từ Liêm Ngay và luôn đi Mày ra live tream bố ktra Xem có đ‘ko Bố đến Chứ bố gặp cái bọn mõm nhiều lắm rồi M đến m live tream đi bố đón :))) Thế thì bố thua Đúng là mõm Cho mày nhất luôn Mày ra live tream ngồi yên địa chỉ đó đợi bố Cho địa sá điện thoại rồi Aa'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '11:50 9.00 Thiên Đang hoạt động Giờ đây, các bạn có thể gọi và nhắn tin cho nhau, xem những thông như Trạng thải hoạt động và thời điem đọc tin nhần. Hộ tao cái 11:25 Cho tao cái số mày cái? Đến ngay và luôn Nhắn bố mày cái địa chỉ cụ thể Đình thôn Mỹ Đình Nam Từ Liêm Đến bố tiếp Địa chỉ cụ thể con nhé 80 đình thôn Mỹ Đình Nam Từ Liêm Ngay và luôn đi Mày ra live tream bố ktra Aa'
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết '11:51 8,00 Thiên Đang hoạt động 80 đình thôn Mỹ Đình Nam Từ Liêm Ngay và luôn đi Mày ra live tream bố ktra Xem có đko Bố đến Chứ bố gặp cái bọn mõm nhiều lắm rồi M đến m live tream đi bố đón :))) Thế thì bố thua Đúng là mõm Cho mày nhất luôn Mày ra live tre chỉ đó đơi bố gồ“i yên địa Aa'
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '11:51 10.0 Thiên Đang hoạt động Đúng là mõm Cho mày nhất luôn Mày ra live tream ngồi yên địa chỉ đó đợi bố Cho địa chỉ số điện thoại rồi mà không dám đến, chỉ mõm là giỏi Bố mày đến để mày lại cho bố ăn quả lừa ah Nếu dám thì ngồi đúng địa chỉ và live tream đi con Cái loại mày phút Aa'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '11:51 Thiên Đang hoạt động Đmm Ảnh tải mạng ah Ngay và luôn đi không dám đến chứ gì :))) Live tream đi Đúng là ko có mày live thì bố ko dám đến thật Bố mày trẻ con đâu mà để thằng ranh mày lừa Dám ngồi live tream 1 lúc thôi là nát đòn con chó ah Vị trí trực tiếp của Hiếu Phùng Khoang, Ha Noi, Vietnam Aa'
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '11:53 Thiên Đang hoạt động Vị trí trực tiếp Còn 56 phút Đúng là ko có mày live thì bố ko dám đến thật Bố mày trẻ con đâu mà để thắng ranh mày lừa Dám ngồi live tream 1 lúc thôi là nát đòn con chó ah Vị trí trực tiếp của Hiếu Phùng Khoang, Ha Noi, Vietnam DỪNG CHIA SẺ Hộ cái luôn đi ))) Mõm ít thôi Aa'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '11:57 8.00 KEAS 13 4 Thiên Đang hoạt Äáng Vị trí trực tiếp Còn 52 phút Vị trí trực tiếp của Hiếu Phùng Khoang, Ha Noi, Vietnam DỪNG CHIA SẺ Hộ cái luôn đi )) Mỗm ít thôi Đợi bố Từ Hải Dương phi vè Nhấn đúp Nhấnđúpđế đế Aa'

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *